Chci objednat

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se MIDOL s.r.o., se sídlem Neumannova 265/50, 60200 Brno, IČ 26899256, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, 2 roky od data poslední poptávky nebo objednávky. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení poptávky a vyřízení a doručení objednávky. Tyto údaje dále předáváme subjektům Česká pošta s.p., TOPTRANS Brno a.s. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, Jméno, Příjmení, 10 let. Tyto údaje zpracováváme za účelem vedení a dokladování daňové evidence. Tyto údaje dále předáváme subjektům ekonomická kancelář.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@midol.cz nebo na sídlo naší společnosti: MIDOL s.r.o., Neumannova 265/50, 60200 Brno.

Zásady ochrany osobních údajů.htm (90kb)