Soudečková ložiska

Dvouřadá soudečková ložiska mají vnější oběžnou dráhu kulovou. Mohou přenášet velké radiální a současně působící i axiální zatížení v obou směrech. Používají se tam, kde se předpokládá větší úchylka souososti děr, popř. průhyb a kmitání hřídele při větším zatížení a velké vzájemné vzdálenosti ložisek. Soudečková ložiska se dodávají s válcovou nebo kuželovou dírou.


Kontaktujte nás.