Radiální a axiální kuličková ložiska

Kuličková ložiska jednořadá

Jednořadá kuličková ložiska mohou zachytávat radiální i axiální zatížení v obou směrech a jsou vhodná pro vysoké otáčky. Vzhledem k mnohostrannému použití jsou nejrozšířenějším druhem valivých ložisek. Kuličková ložiska se dodávají otevřená, oboustranně zakrytá nebo utěsněná.

Axiální kuličková ložiska

Jednosměrná axiální kuličková ložiska mohou přenášet osovou sílu jen v jednom směru. Obousměrná axiální kuličková ložiska mohou přenášet axiální síly v obou směrech.
Nejsou vhodná pro vysoké otáčky a nemohou přenášet radiální zatížení.

Naklápěcí kuličková ložiska

Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska mají vnější oběžnou dráhu kulovou. Používají se tam, kde se předpokládá větší úchylka souososti děr, popř. průhyb a kmitání hřídele při větším zatížení a velké vzájemné vzdálenosti ložisek. Dvouřadá kuličková ložiska se dodávají s válcovou nebo kuželovou dírou v provedení otevřeném nebo utěsněném.


Kontaktujte nás.